Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden 

1. Onderwerp van de overeenkomst 
1.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de situatie dat NSZ, verder verhuurder genoemd, goederen in eigendom ter verhuur beschikking stelt aan derden. 
1.2 De huurder wordt geacht kennis te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

2. Reservering & bestelling 
Het huren van goederen in eigendom van NSZ is alleen mogelijk na overleg met de Quaestor en een schriftelijk akkoord van de Quaestor. Een betaling via de NSZ-webshop alleen is niet voldoende om goederen te huren. 

3. Betaling & huurprijzen 
3.1 In geval van huur van de geluidsset dient het volledige huurbedrag inclusief borg à €50 per huurovereenkomst minimaal 14 dagen voorafgaand aan de huurperiode door de huurder betaald te worden in de NSZ-webshop. 
3.2 In geval van huur van overige goederen dient het volledige huurbedrag minimaal 7 dagen voorafgaand aan de huurperiode door de huurder betaald te worden in de NSZ-webshop. Een borg is in dat geval niet vereist. 
3.3 Actieve leden en seniorleden van NSZ krijgen een korting van 10% op de huurprijs van de geluidsset. 

4. Levering 
De huurder dient de producten op te halen op het NSZ-kantoor - met uitzondering van de geluidsset - en terstond op gebreken te controleren. 

5. Gebruik 
De huurder is verplicht de gehuurde producten uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst en in het bijzonder: 
¬ de gehuurde producten te behandelen conform de bedieningsvoorschriften; 
¬ geen verandering aan te brengen aan de gehuurde producten; 
¬ de verhuurder ten allen tijde toegang te verschaffen tot de gehuurde producten; 
¬ de gehuurde producten niet beschikbaar te stellen en onder te verhuren aan derden, tenzij anders overeengekomen met en schriftelijk bevestigd door de verhuurder. 

6. Terugbezorging 
6.1 De huurder dient de gehuurde producten in dezelfde staat in te leveren als waarin deze zijn ontvangen. 
6.2 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie of aanpassing van de gehuurde producten overgaan. 
6.3 In geval van schade aan of verlies van de gehuurde producten, is de huurder verplicht om de gehuurde producten in euro’s te vergoeden tegen de waarde die op de financiële balans staat in de boekhouding ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst. 

7. Terugbetaling borgsom 
7.1 De borgsom wordt door NSZ binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de huurder nadat: 
¬ de gehuurde producten door de huurder in dezelfde staat zijn ingeleverd als waarin ze zijn ontvangen; 
¬ op de datum en plaats zoals vermeld in de huurovereenkomst in artikel 2. 
7.2 Indien de gehuurde producten niet tijdig worden ingeleverd zoals is overeengekomen of niet in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen, heeft de verhuurder het recht om de borgsom in te houden om bijvoorbeeld de kosten van reiniging of reparatie te dekken.

file:///C:/Users/maris/Documents/bestuur/verhuur/Algemene%20huurvoorwaarden.pdf

© 2017 - 2021 NSZ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel